Stage adres O&O

Gedragstherapeut voor honden Peter Bouwens, één van onze trainers, is opgenomen als stagebegeleider voor de praktijkexamens van O & O, de Nederlandse Vereniging voor instructeurs in hondenopvoeding en – opleiding.

Dit betekent dat het mogelijk is dat u les krijgt van een examenkandidaat voor het diploma van kynologisch instructeur.
Naast de ervaring die deze persoon opdoet tijdens de opleiding gaat hij of zij gedurende een bepaalde tijd praktijkervaring opdoen bij een hondenschool.
Voor het theoretisch examen is de aankomende instructeur dan al geslaagd.

Ervaring wordt opgedaan op het gebied van de uitleg van de oefening, waarom deze oefening gedaan wordt en natuurlijk hoe deze precies gedaan wordt.
Tevens dient de examenkandidaat in de gaten te houden hoe het baasje omgaat met zijn hond en dat de veiligheid van mens en hond voorop staat.

Onze cursisten ondervinden geen nadelige gevolgen van deze begeleiding.

Wij vinden het een bevestiging van de hoge kwaliteit van Hondentraining Breda.